Michelin Stern

Die beste Pizza in Neapel mit Michelin Stern: L’Antica Pizzeria da Michele

2023-07-27T21:48:07+02:00

ImmerHunger Foodcast Pizzeria: L'Antica Pizzeria da Michele (Google Maps Link). [...]

Die beste Pizza in Neapel mit Michelin Stern: L’Antica Pizzeria da Michele2023-07-27T21:48:07+02:00
Nach oben